ครม. อนุมัติมาตราการการเยียวยานักเรียนและนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบในช่วงโควิด – 19 ทั่วประเทศ

ครม. อนุมัติมาตราการการเยียวยานักเรียนและนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบในช่วงโควิด – 19 ทั่วประเทศ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกภาคส่วนตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ โดยนิสิตนักศึกษาและนักเรียนเองก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ทำให้ทางคณะรัฐมนตรีเล็งเห็นถึงปัญหาและข้อเรียกร้องต่าง ๆ จึงอนุมัติมาตราการในการเยียวยากลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว

โดยมาตราการดังกล่าวคือการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการศึกษา เช่น การเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียม สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาให้ทางปกครอง เป็นต้น โดยจะเริ่มต้นในภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 2564 ซึ่งมาตราการการเยียวยาจะแบ่งออกเป็นดังนี้

1) นักเรียนในระบบการศึกษาไทย

 • สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ผู้ปกครอง 2,000 บาท/นักเรียน 1 คน
 • จัดสรรค่าใช้จ่ายให้สถานศึกษา เพื่อช่วยจัดการเรียนรู้
 • ลดหรือตรึงค่าใช้จ่ายโรงเรียนเอกชน ให้เท่ากับปี 2563

2) นิสิตนักศึกษาไทย ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

 • สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ รัฐและสถาบันอุดมศึกษา ร่วมจ่ายค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียม
  • ส่วนที่ไม่เกิน 50,000 บาท ลด 50%
  • ส่วนที่เกิน 50,000 แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ลด 30%
  • ส่วนที่เกิน 100,000 บาท ลด 10%

*ส่วนลดสูงสุดรวมกันไม่เกิน 50%

 • สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
  • รัฐสนับสนุนค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียม 5,000 บาท/คน
  • สถาบันช่วยเหลือเรื่องอื่นๆ เช่น ขยายเวลาผ่อนชำระ จัดหาอุปกรณ์/โปรแกรมยืมเรียนออนไลน์ ลดค่าหอพัก

ติดตามข่าวสารต่าง ๆ ทั้งในและนอกประเทศได้ตลอดเวลากับ thaibreakingnews และข่าวล่าสุดอย่าง พายุลูกใหญ่

ทั่วไป