มีเหลือไม่พอแล้ว สำหรับเตียงห้อง ICU ของผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่กรุ่งเทพฯ

มีเหลือไม่พอแล้ว สำหรับเตียงห้อง ICU ของผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่กรุ่งเทพฯ

หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในวันนี้ทางอธิบดีกรมการแพทย์อย่าง นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ ได้มีการออกมายอมรับแล้วว่าในตอนนี้ ในพื้นที่ของกรุงเทพฯ และพื้นที่ใกล้เคียงนั้นได้มีกา่รให้บริการจำนวนเตียงผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างเต็มที่ศักย๓าพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่สืบเนื่องจากการที่มีผู้ป่วยทั้งโรคโควิด-19 และผู้ป่วยโรคอื่น ๆ ที่ยังเพิ่มสูงขึ้นทุกวัน ทำให้การขยายเตียงห้องฉุกเฉินหรือเตัยง ICU ไม่สามารถทำได้อีกต่อไป

ไม่ว่าจะเป็นอาการป่วยแบบใด จะหนักหรือเบาก็ตามแต่ การรักษาผู้ป่วยทุกคนจำเป็นต้องใช้ระยะเวลารักษา ดังนั้นจึงสงผลให้ทรัพยากรทางการแพทย์ในตอนนี้มีไม่เพียงพอที่จะทำให้ศักยภาพของด้านสาธารณะสุขเพิ่มขึ้นได้ เพราะทั้งเตียงและบุคลากรต่าง ๆ นั้นได้มาถึงขีดจำกัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยที่ผ่านมาได้มีการเพิ่มเตียงฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยอาการหนักไปแล้วถึง 400 เตียง แต่ก็ยังไม่สามารถจัดการทระยากรให้เพียงพอได้ ไมว่าจะเป็รห้องไอซียูความดันลบมีว่างเพียง 46 เตียง ห้องดับแปลงให้เป็นความดันลบว่าง 68 เตียง และเตียงสนามว่าง 803 เตียงเท่านั้น

จากแนวโน้มของผู้ติดเชื้อรายวันที่มีจำนวนเพิ่มสู้ขึ้นเป็นจำนวนมาก และผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงจะติดเชื่อและเกิดอาการโคม่า พร้อมทั้งผู้สูงอายุที่เป็นโรคส่วนใหญ่อื่น ๆ นั้นก็มีจำนวนากเช่นเดียวกัน ทำให้แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ทำได้ในตอนนี้ก็คือการเร่งฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ได้มากที่สุด โดยทางกรมการแพทย์ก็ได้มีการยืนยันว่าจำนวนผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นนั้น ไม่ได้มากจากการรักษาที่ด้อยคุณภาพ แต่มากจากจำนวนผู้ติดเชื่อที่มากขึ้นเรื่อย ๆ

และอีกแนวทางการแด้ปัญหานั่นคือการให้ชุมชนต่าง ๆ เริ่มต้นดูแลประชาชนให้เป็นกลุ่มก้อนเพื่อรอการรักษา และสำหรับผู้ดูและผู้สูงอายุที่ติดเชื้อเช่นเดียกวัน แต่อาการที่แสดงออกมาไม่มาก จะมีแพทย์ในพื้นที่คอยให้คำปรึกษาต่าง ๆ เพื่อให้การดูแลระหว่างรอเตียงเป็นไปได้ด้วยดี

ติดตามข่าวสารทั้งในและนอกประเทศได้กับเรา thaibreakingnews ข่าวล่าสุด ลักลอบเข้าประเทศ

โควิด-19