ยังมีการลักรอบเข้าประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง จากช่องทางธรรมชาติ

ยังมีการลักรอบเข้าประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง จากช่องทางธรรมชาติ

จากการประกาศของ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบการเดินทางลักลอบเข้ามายังประเทศไทยเป็นจำนวนมาก โดยเป็นการลักลอบผ่านเข้ามาตามเส้นทางธรรมชาติ โดยในวันที่ 16-17 ที่ผ่านมา มีประชาชนจากกัมพูชาลักลอบเข้ามา 20 ราย เมียนมาอีก 1 ราย

และจากการสกัดการลักลอบเข้ามายังประเทศไทยนั้นพบว่า ประชาชนชาวกัมพูชาจำนวน 44 คน, ชาวลาวมีจำนวน 19 คน และชาวเมียนมาจำนวน 64 ตน โดยสถิติจากเดือนมิถุนายน มียอดรวมผู้ลักลอบเข้าประเทศทั้งหมด 167 คน

จากความเสี่ยงดังกล่าว อาจส่งผลให้จำนวนประชาชนไทยในประเทศมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่ม เนื่องจากผู้ลักลอบเข้ามาอาจนำพาเชื้อโควิด-19 เข้ามาด้วย เพราะการเข้ามาโดยผิดกฎหมายนั้นจะไม่ได้มีการตรวจหาเชื้อหรือมีการกักตัวก่อน

ซึ่งจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศไทยตอนนี้ วันที่ 20 มิ.ย. มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 3,682 คน, เสียชีวิต 20 คน, หลายแล้ว 2,401 คน

ติดตามข่าวสารในประเทศและนอกประเทศได้กับ www.thai-breakingnews.com “จะพร้อมลงสนามหรือไม่ สำหรับกองหลังตัวเก่งอย่าง แม็กไกว์ ที่ฟิตและลงซ้อมแล้ว

ทั่วไป โควิด-19